Mitä me teemme?

Täältä voit lukea strategiamme vuodelle 2019!

Motto 

Yhdessä oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Visio 

CHUF haluaa olla rakentamassa parempaa maailmaa, jossa kaikkien ihmisten perustarpeet ovat turvattu ja heillä on mahdollisuus toteuttaa unelmiaan omista lähtökohdista riippumatta.

Missio

CHUF:n tarkoituksena on edistää haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja aikuisten mahdollisuutta elää ja osallistua yhteiskuntaan täysimääräisesti. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Child Hug Ugandan toimintaa sekä kampanjoida erityisesti naisten ja lasten oikeuksien puolesta.

Tavoitteet ja painopisteet

Vaikuttamistyömme on jakautunut kahteen osaan: kotimaan ja kansainväliseen vaikuttamiseen. Kansainvälisen vaikuttamisen tavoitteena on tukea pysyvää positiivista muutosta ja olla rakentamassa yhdessä paikallisten kanssa kestäviä yhteiskunta rakenteita, jotka mahdollistavat myös heikommassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä. Haluamme olla järjestö, joka kehittää parempia toimintatapoja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten terveydentilan, koulutuksen ja turvallisuuden parantamiseksi.

Kotimaan vaikuttamisen tavoitteena on lisätä ihmisten ymmärrystä kehitysyhteistyön tärkeydestä. Kannustamme ihmisiä aktiiviseen kansalaisuuteen ja miettimään sitä, kuinka he voivat omilla toiminnoillaan vaikuttaa globaaliin oikeudenmukaisuuteen. Haluamme lisätä tietoisuutta globaalista vastuunjakamisesta ja lisätä ihmisten kiinnostusta esimerkiksi vapaaehtoistyötä kohtaan.