Historia

Mistä kaikki sai alkunsa?

Child Hug International ry:n takana on Linda Lammensalo – mielestään Lammensalo on ikuinen optimisti ja aktivisti, jonka vapaa-aika kuluu muun muassa triathlonurheilun parissa. Lammensalo päätyi Child Hug Internationalin emojärjestö Child Hug Ugandan toimintaan mukaan kesällä 2018 ollessaan vapaaehtoisena Ugandassa, Liran kaupungissa. Ugandalaisen järjestön toiminta teki Lammensaloon vaikutuksen, sillä Child Hug Uganda näki vaivaa ottaakseen huomioon paikallisten henkilökohtaiset tarpeet, ja parantaa heikossa asemassa olevien ihmisten elämää esimerksi työllistämisen kautta. Sen vuoksi Lammensalo haluaakin tehdä mahdolliseksi Child Hugin toimintaan osallistumisen myös Suomessa.

Lammensalo uskoo ruohonjuuritason toiminnan muuttavaan voimaan, sillä hän katsoo järjestötoiminnan kitkevän globaalia epäoikeudenmukaisuutta ja haastavan hallitsevia valtarakenteita. Henkilökohtaisella tasolla hän kokee kantavansa oman kortensa kekoon paremman maailman puolesta – järjestötoiminta on Lammensalolle keino vaikuttaa ja tehdä jotain, jolla on merkitystä. Suomesta on onneksi löytynyt innokkaita uusia järjestöaktiiveja, joka on ollut keskeistä Child Hug Internationalin kasvamiselle.

Pidemmän tähtäimen tavoitteikseen Lammensalo mainitsee aktiivisen osallistumisen globaalikasvatushankkeisiin, sekä toiminnan laajenemisen. Lähitulevaisuudessa vireillä on muun muassa kummilapsitoiminnan aloittaminen. Toiveena on myös löytää uusia innokkaita ihmisiä edistämään Child Hug Ugandan ja Child Hug Internationalin toimintaa!